Algemene Voorwaarden

iMyMac Software Co., Ltd. stelt de informatie en producten ter beschikking op deze website, met inachtneming van de volgende bepalingen en voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. We behouden ons het recht voor om alle rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

Er zijn inherente gevaren verbonden aan het gebruik van Software die beschikbaar is om te downloaden op het internet, en wij raden u hierbij aan ervoor te zorgen dat u alle risico's volledig begrijpt voordat u een van de Software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot de potentiële infectie van uw systeem) door computervirussen en verlies van gegevens). U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die worden gebruikt in verband met een van de Software.

AFBEELDINGEN

Alle logo's, opstartschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en / of handelskleding (gezamenlijk "merken") van iMyMac of haar licentiegevers. Behoudens voor zover hierin uitdrukkelijk toegestaan, , het kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van Marks in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iMyMac is verboden en kan de copyright-, handelsmerk-, privacy- of andere wetten van de Verenigde Staten en / of andere landen schenden.

VRIJWARING

U stemt ermee in onze software, gelieerde bedrijven en hun functionarissen, directeurs, agenten en werknemers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met op uw gebruikersinhoud, gebruik van de Site of schending van deze Voorwaarden.

FEEDBACK

Alle opmerkingen of materialen die naar ons Product worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of andere producten, programma's of diensten, worden geacht niet-vertrouwelijk te zijn. iMyMac Software heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om te reproduceren, gebruiken, onthullen, tentoonstellen, weergeven, transformeren, afgeleide werken maken en de Feedback te delen met anderen zonder beperking en is vrij om elk idee te gebruiken , concepten, knowhow of technieken die in dergelijke Feedback zijn opgenomen voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

REPRODUCTIES

Alle geautoriseerde reproducties van de hierin opgenomen informatie moeten auteursrechtelijke kennisgevingen, handelsmerken of andere eigen legenden van iMyMac Software bevatten, op elke kopie van het materiaal dat door u is gemaakt. De licentie voor de Software en het gebruik van deze website wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten en / of andere landen.

COPYRIGHT

Het auteursrecht op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en is gelicentieerd door iMyMac Software Co., Ltd. Alle materialen op deze site zijn beschermd door internationale auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd , gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd aangepast of behandeld in welke vorm of op welke manier dan ook of in een ander medium zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van iMyMac Software Co., Ltd. U mag het auteursrecht of andere kennisgeving van kopieën niet wijzigen of verwijderen van de inhoud.

VRAAG

Voor vragen kunt u ons ondersteuningscentrum voor hulp invoeren of een e-mail sturen naar support@imymac.com. Dank u.