Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

LICENCJE: Shareware

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Jest to umowa prawna między Tobą, użytkownikiem końcowym a iMyMac, twórcą programu („iMyMac”), dotycząca korzystania z produktów iMyMac („Oprogramowanie”). Instalując Oprogramowanie, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej umowy.

LICENCJA NA PRODUKT OPROGRAMOWANIA

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1. UDZIELANIE LICENCJI

Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie udziela następujących praw w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA:

Po zarejestrowaniu otrzymujesz odwoływalną, osobistą, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na instalację i aktywację Oprogramowania tylko na jednym komputerze do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania w sieci ani w żaden inny sposób udostępniać go wielu użytkownikom, chyba że najpierw zakupił co najmniej licencję MULTI-USER od iMyMac.

2. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie tytuły i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA i do OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi do wszelkich obrazów, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki i tekstu włączone do OPROGRAMOWANIA), towarzyszących materiałów drukowanych i wszelkich kopii OPROGRAMOWANIA są własnością iMyMac lub jego dostawców. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Dlatego OPROGRAMOWANIE należy traktować jak każdy inny materiał chroniony prawem autorskim i nie wolno usuwać ani ukrywać żadnych informacji o prawach własności, etykiet lub znaków z Oprogramowania.

3. OGRANICZENIA

Użytkownik nie może i nie może zezwolić innym (a) na odwrotną inżynierię, dekompilację, dekodowanie, odszyfrowywanie, dezasemblowanie lub w jakikolwiek sposób wyprowadzanie kodu źródłowego z części kodu obiektowego PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia; (b) modyfikować, rozpowszechniać lub tworzyć dzieł pochodnych OPROGRAMOWANIA; (c) kopiować (poza jedną kopią zapasową), rozpowszechniać, publicznie wyświetlać, przesyłać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić lub w inny sposób wykorzystywać OPROGRAMOWANIA.

4. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

- COVER CD.

Dozwolone jest powielanie i dystrybucja iMyMac (tylko kopia ewaluacyjna) na różnych płytach CD publikowanych przez powiązane czasopisma. Jednak kopia magazynu z płytą CD jest wymagana do wysłania do iMyMac.

- SEMESTR

Niniejsza Licencja obowiązuje do momentu wypowiedzenia. Użytkownik może je wypowiedzieć w dowolnym momencie, niszcząc OPROGRAMOWANIE wraz ze wszystkimi jego kopiami. Niniejsza licencja wygasa również w przypadku nieprzestrzegania jakiegokolwiek warunku lub postanowień niniejszej Umowy. Po takim wypowiedzeniu wyrażasz zgodę na niszczenie OPROGRAMOWANIA wraz z jego wszystkimi kopiami.

OGRANICZONA GWARANCJA

BRAK GWARANCJI

iMyMac wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek gwarancji na OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE i wszelka powiązana dokumentacja są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Całe ryzyko wynikające z użytkowania lub działania OPROGRAMOWANIA pozostaje po stronie użytkownika.

ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieważne na podstawie ustawy lub orzeczenia sądowego, strony zgadzają się, że wszystkie pozostałe postanowienia, które nie zostały uznane za nieważne lub nieważne, pozostaną w mocy.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

W żadnym wypadku iMyMac ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę zysków biznesowych, przerwy w działalności, utratę informacji biznesowych lub jakiekolwiek inne straty pieniężne) wynikające z użycia lub niemożności używaj tego produktu iMyMac, nawet jeśli iMyMac został poinformowany o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.

RÓŻNE

  1. 1.iMyMac nie zezwala na korzystanie z naszego OPROGRAMOWANIA do robienia czegokolwiek, co narusza lokalne prawo. Jeśli korzystasz z naszego OPROGRAMOWANIA do wykonywania nielegalnych działań, wynikłe z tego skutki będą na Twoją własną odpowiedzialność. Jeśli nie zgadzasz się z tym elementem, nie instaluj i/lub nie używaj OPROGRAMOWANIA.
  2. 2.The final interpretation is left to our discretion. Should you have any questions concerning this EULA, or if you desire to contact iMyMac for any reason, please write to <a href="mailto:support@imymac.com" target="_blank">support@imymac.com</a>.

WYŁĄCZENIE

Po zeskanowaniu urządzenia (w tym między innymi iPhone'a) za pomocą OPROGRAMOWANIA, urządzenie uruchomi się ponownie w trybie normalnym. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie w trybie odzyskiwania, użytkownicy mogą kliknąć przycisk „Uruchom ponownie” w interfejsie OPROGRAMOWANIA, aby automatycznie uruchomić ponownie tryb normalny.

iMyMac dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować wystąpienie tej sytuacji, ale iMyMac nie przyjmie żadnych strat dla użytkowników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zwróć uwagę na następujące kwestie: "prywatność użytkowników" jest zdefiniowana jako nazwa użytkownika, adres, numer telefonu i dane osobowe, podczas gdy prywatność nie obejmuje danych osobowych (w tym, ale nie ogranicza, obiektywne dane generują korzystanie i ulepszanie aplikacji).

iMyMac szanuje i chroni prywatność użytkowników i nie będzie udostępniać, sprzedawać, wykorzystywać ani ujawniać Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że Twoja pisemna zgoda na mocy powiązanego prawa i regulacji.

W następujących warunkach iMyMac ujawni dane osobowe użytkowników na podstawie woli użytkownika lub przepisów. Sami Użytkownicy będą odpowiedzialni za powstałe problemy.

  1. 1.Uzyskaj uprzednią autoryzację użytkownika;
  2. 2.Ujawniać dane osobowe użytkownika w celu oferowania produktów i usług żądanych przez użytkownika;
  3. 3.Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub wymogami odpowiednich agencji rządowych;
  4. 4.Aby chronić uzasadnione prawa i interesy iMyMac;
  5. 5.Użytkownik narusza postanowienia Warunków świadczenia usług iMyMac lub jakichkolwiek innych produktów i usług użytkowania;

Młodzież nie może korzystać z usług świadczonych przez iMyMac w celu przeglądania treści nielegalnych, obscenicznych, pornograficznych i innych naruszeń porządku publicznego i moralności.

INNE WARUNKI

iMyMac zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy bez powiadomienia, zgodnie ze zmianą powiązanego prawa, regulacji i strategii biznesowej. Zmodyfikowana wersja zostanie opublikowana na naszej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami niniejszej umowy, wypowiedz się, aby móc korzystać z OPROGRAMOWANIA; Twoje dalsze użytkowanie uważa się za zaakceptowanie tej umowy.

iMyMac ma prawo dokonać ostatecznej interpretacji i zmiany niniejszej umowy w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

iMyMac używa plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kliknij Polityka prywatności uczyć się więcej.

Jesteś prawie gotowy.

Subskrybuj nasze najlepsze oferty i wiadomości o aplikacjach iMyMac.

Ciepła Prompt

To oprogramowanie może być tylko To oprogramowanie można pobrać i używać tylko na komputerze Mac. Możesz podać swój adres e-mail, aby uzyskać link do pobrania i kod kuponu. Jeśli chcesz kupić oprogramowanie, kliknij sklep.

Wpisz poprawny adres e-mail.

Dziękujemy za subskrypcję!

Dziękujemy za subskrypcję!

Link do pobrania i kod kuponu zostały wysłane na Twój adres e-mail user@email.com. Możesz także kliknąć przycisk, aby bezpośrednio kupić oprogramowanie.

Kup teraz