Terms & Conditions

iMyMac Software Co., Ltd. udostępnia informacje i produkty na tej stronie, z zastrzeżeniem poniższych warunków. Uzyskując dostęp do tej strony, zgadzasz się na te warunki. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i majątkowych za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Występują nieodłączne niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z dowolnego Oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie. Uprasza się użytkownika o upewnienie się, że w pełni rozumie się ryzyko przed pobraniem jakiegokolwiek Oprogramowania (w tym, bez ograniczeń, potencjalną infekcją systemu przez wirusy komputerowe i utratę danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i sprzętu wykorzystywanego w związku z dowolnym Oprogramowaniem.

ZDJĘCIA

Wszystkie loga, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub strojami handlowymi (zbiorczo „Znaki”) iMyMac lub jego zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, za pomocą kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody iMyMac jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa Stanów Zjednoczonych i / lub innych krajów.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć nasze oprogramowanie, jego podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z lub powiązanymi do treści użytkownika, korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.

INFORMACJE ZWROTNE

Wszelkie komentarze lub materiały przesyłane do naszego Produktu, w tym między innymi opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub jakiekolwiek powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług, uznaje się za niepoufne. Oprogramowanie iMyMac nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i może swobodnie odtwarzać, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać opinie innym bez ograniczeń i może swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów , koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takiej Informacji zwrotnej w dowolnym celu, w tym, ale nie ograniczając się do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów zawierających takie opinie.

REPRODUKCJE

Wszelkie autoryzowane reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych zastrzeżonych legendach Oprogramowania iMyMac, na dowolnej kopii materiałów wykonanych przez użytkownika. Licencja na Oprogramowanie i korzystanie z tej witryny podlega prawom Stanów Zjednoczonych i / lub innych krajów.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są własnością iMyMac Software Co., Ltd. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, powielane , rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane dostosowane lub przetwarzane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody iMyMac Software Co., Ltd. Nie można zmieniać ani usuwać żadnych praw autorskich lub innych informacji z kopii treści.

PYTANIE

W przypadku jakichkolwiek pytań wejdź do naszego Centrum pomocy w celu uzyskania pomocy lub wyślij wiadomość e-mail na adres support@imymac.com. Dziękuję.